Investování do Nemovitostí - koupě rodinného domu nebo bytu, za účelem zisku

29.03.2013


Nemovitost – o jaký druh investice jde?

Nedílnou součástí efektivního investičního portfolia jsou nemovitosti, ať již pro pozdější prodej a realizaci nárůstu ceny, či k pronájmu a zajištění trvalého příjmu. Zároveň jeho vhodný podíl v majetku vyvažuje nestálost výnosů z kapitálového majetku, který je dán kolísáním kapitálových trhů.
Nicméně oblast nemovitostí s sebou nese jistá úskalí, která ohrožují plánované zisky. Proto je vhodné dodržet některá pravidla při jejich nákupu a pronajímání. Investování do bytů určitě není návodem na rychlé zbohatnutí, je to ale osvědčený a bezpečný způsob, jak si postupně a s omezeným rizikem, když víte, na co si dávat pozor, zajistit pasivní příjem.

Jaké výnosy mohu očekávat při pronájmu bytů nebo rodiných domů?

Podobně jako u  kterékoli jiné investice, i zde je nutno nejdříve zvážit, s jakým očekávaným výnosem je možno kalkulovat. Jeho rozumná hladina se pohybuje u nemovitostí kolem 5% p.a. Do výpočtu vstupuje na straně příjmů nájemné, přičemž pro jistotu je rozumné počítat s obsazeností pouze deset či jedenáct měsíců v roce. Na straně výdajů pak náklady na správu, údržbu, opravy a pojištění. Výsledek pak porovnáme s nabývací cenou, samozřejmě včetně souvisejících poplatků.

Jak vybrat lokalitu, pro koupi bytů, rodinného domu nebo jiné nemovitosti do které chceme investovat?

Výběr lokality zamýšlené investice je velice důležitý. V menších městech jsou ceny bytů nižší, ale také nájemné se pohybuje na nižší úrovni. Rovněž možnosti pronájmu jsou v místech s menším počtem obyvatel omezenější v porovnání např. s univerzitními městy. Budete-li plánovat nákup vícero bytů, pak by asi nebylo nejmoudřejší, pokud by je dělily velké vzdálenosti. Umístění je hodno pozoru i z jiného hlediska. Jestliže lze  zjistit, co se stane v blízkosti vaší investice v budoucnosti, nebude to rozhodně na škodu. Její hodnota by mohla totiž výrazně poklesnout, pokud pod okny po pár letech povede dálnice nebo by bylo okolí časem obohaceno vyhlídkou na supermarket či rozsáhlé parkoviště.
Máme-li v těchto věcech jasno, můžeme přistoupit k realizaci vlastního nákupu. Nejdříve ovšem bedlivě prostudujeme výpis z katastru nemovitostí neboli list vlastnictví. V něm nalezneme informace o vlastníkovi, případně vlastnících námi vybraného bytu či domu. Dále také případná omezení týkající se předmětu koupě, jako jsou věcná břemena, zástavy ve prospěch třetích stran apod. Ideálně tam nic takového není; pokud ano, pravděpodobně to nákup zkomplikuje, pokud k němu vůbec dojde. Pochopitelně bedlivě prohlédneme i samotný předmět koupě, zdali neskrývá některé závady, jež by mohly ovlivnit jeho užitnou hodnotu. Není od věci přizvat k prohlídce odborníka z oboru stavebnictví, náklad na jeho honorář se jistě vyplatí.

Komu byt či dům pronajmout?

Měli bychom mít již předem promyšleno, komu chceme naši nemovitost pronajímat. Budou-li to studenti nebo zahraniční dělníci, zřejmě jich tam bude bydlet větší počet a získáme poněkud zajímavější nájemné. Zároveň však musíme počítat s vyšší rezervou na opravy, neboť opotřebení tomu bude odpovídat. Nevýhodou bude asi i vyšší fluktuace. Mladá rodina naopak může být zajímavá z hlediska dlouhodobějšího a klidnějšího pronájmu. Sepsání nájemní smlouvy je opět rozumné svěřit profesionálovi. Případné nedostatky v tomto dokumentu by nás mohly vyjít mnohem dráž, než činí odměna za příslušný úkon.

Závěr

Popsaný způsob nákupu a pronájmu bytů či domů využijí investoři, kteří pro zajištění své finanční nezávislosti modelují vyvážené portfolio. Ti, kteří nakupují a prodávají nemovitosti za účelem zisku prostřednictvím nárůstu jejich hodnoty, budou muset zvládnout mnohem rozsáhlejší problematiku a také podstoupit vyšší riziko, pokud plánovaná spekulace nedopadne podle představ.


Právě se nacházíte: Top Real > Aktuality > Investování do Nemovitostí - koupě rodinného domu nebo bytu, za účelem zisku
Kontaktujte naši kancelář
logo Top Real
Dana Oberreiterová

Telefon: +420 777 302 109
Email: top-real@top-real.cz
ICQ: 578909594

Adresa:
Náměstí Svobody 29
738 02 Frýdek - Místek

Otevírací doba:
Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.
Pá: 9:00 - 15:00 hod.
Partneři

JUDr. Lenka Mecová
+420 777 146 273
advokát

Ing. David Pustka
+420 777 103 226
poradce pro osobní a firemní finance

JUDr. Alena Masopustová
+420 603 324 106
notářská kancelář

Ing. Stanislav Smelik
+420 603 775 869
www.geols.cz
geodetické práce

 
Jsme na Facebooku
+420 558 638 703
top-real@top-real.cz
toplist